top of page

Báo chí + Truyền thông

Tin tức nóng hổi. Các bài báo và cuộc phỏng vấn về dự án.
midsumma-2023_52672029019_o.jpg

Star Observer
12-Sep-23
(English)

Launch of our new multi-lingual LGBT terminology resource. With Ryan Tran and Miranda Lai.

SBS News
10-Sep-23
(English)

A media article about having the words to describe your identity. With Ryan Tran and Miranda Lai.

Chương trình SBS tiếng Thái 24/02/2023 (tiếng Thái)

Một podcast phát thanh có sự tham gia của các tình nguyện viên AGMC và các nhà ngôn ngữ học RMIT thảo luận về dự án và những thách thức trong việc xây dựng bảng chú giải thuật ngữ LGBTIQA bằng tiếng Thái/tiếng Anh. Với Sompit Watkins và Nuananong Sethasridumrong.

JOY FM World Wide Wave 04/05/2022 (tiếng Anh)

Một podcast phát thanh có các tình nguyện viên AGMC và các nhà ngôn ngữ học RMIT nghiên cứu thuật ngữ của cộng đồng LGBTIQA+ đa dạng. Với Budi Sudarto và Elvira Quintana Rivas.

2SER 107.3 25/03/2022 (tiếng Anh)

Một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với nhà nghiên cứu chính của dự án thảo luận về những thách thức và niềm vui khi làm cho ngôn ngữ LGBTQIA+ dễ tiếp cận. Với Miranda Lai.

ABC News 23/03/2022 (tiếng Anh)

Một bài báo nghiên cứu cách bản hướng dẫn thuật ngữ LGBTQIA+ mới của chúng tôi có thể hàn gắn các mối quan hệ và truyền cảm hứng cho mọi người lên tiếng. Đặc biệt có các cuộc phỏng vấn với Budi Sudarto của AGMC và nhà nghiên cứu chính của dự án là Miranda Lai.

bottom of page