top of page

Đồng minh đã được đào tạo

Bạn có đang muốn tuyển một phiên dịch hoặc thông dịch viên đã cam kết là một chuyên gia hòa nhập có kiến thức về LGBTIQA+? Tìm hiểu những phiên dịch viên và thông dịch viên Úc nào đã được đào tạo về thuật ngữ LGBTIQA+ và xem ai tự hào hỗ trợ các nhu cầu ngôn ngữ của cộng đồng LGBTIQA+ CALD.

Mỗi người được liệt kê trên trang này cam kết duy trì tính đa dạng và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng mà họ xứng đáng được.

AdobeStock_89232524.jpeg

- Dịch văn bản -

Tìm một phiên dịch viên

- Dịch nói -

Tìm một thông dịch viên

Language
Given name
Surname
NAATI number
Contact
Translator
Interpreter
LGBTIQA+ trained

Chinese / 中文

Shu-Ching

Yu

CPN0FO54M

Yes
Yes
Yes

Korean / 한국어

Anna

Kim

CPN5G08H

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

May Dongmei

Chen

CPN6EA47B

Yes
Yes
Yes

Spanish / español

Jacqueline

Skewes

CPN1HU79Q

Yes
No
Yes

Vietnamese / Tiếng Việt

Trang

Nguyen

CPN3GS47V

No
Yes
Yes

Thai / ไทย

Yanisa

Jakklom

Aspiring

Yes
No
Yes

Korean / 한국어

Bum

Lee

CPN4XN85X

Yes
Yes
Yes

Vietnamese / Tiếng Việt

Sarina

Phan

CPN3EV56Y

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Peter Xinyu

Pei

CPN9TM44J

Yes
Yes
Yes

Spanish / español

Erika

Gonzalez Garcia

CPN5OZ55W

Yes
Yes
Yes

Arabic / العربية

Nisreen

Awad

CPN7FG93P

No
Yes
Yes

Spanish / español

Elvira

Quintana Rivas

CPN7RL97A

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Yunyun

Wy

CPN4SV40Z

Yes
No
No

Thai / ไทย

Nancy

Sethasridumrong

CPN8MV88B

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Epperly Xiaoxuan

Zhang

CPN0FC41Y

Yes
No
Yes

Spanish / español

Jemma

Ives

CPN9JS92M

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Henry

Lam

CPN6BV72R

Yes
Yes
Yes

Arabic / العربية

Mona

Jabbour

CPN7RB56F

Yes
Yes
Yes

Spanish / español

Florencia

Aguilar

Yes
No
Yes

Chinese / 中文

Jocelyn Yitong

Ding

CPN3ZM01G

Yes
Yes
Yes

Spanish / español

Tania

Pineda-Stuart

Yes
Yes
Yes

Korean / 한국어

Hailey Hyojung

Park

CPN8TY93W

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Miranda

Lai

CPN3CX81Y

Yes
Yes
Yes

Spanish / español

Candela

Malizia

CPN1YV09S

No
Yes
No

Thai / ไทย

Stella

Tulloch

CPN4DN12A

Yes
Yes
Yes

Arabic / العربية

Ezzat

Zakary

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Yin

Li

CPN8SS52P

Yes
Yes
Yes

Arabic / العربية

Sam

Berner

Yes
No
Yes

Spanish / español

Liliana

Evans

CPN4FP59C

Yes
Yes
Yes

Vietnamese / Tiếng Việt

Thu

Bui

CPN9EQ02E

Yes
Yes
Yes

Spanish / español

Victor

Muruet

CPN8LP77A

Yes
No
Yes

Chinese / 中文

Jack

Ko-Yang

CPN8FZ15B

Yes
Yes
No

Thai / ไทย

Dheerayupa

Sukonthapanthu

CPN9AD72G

Yes
No
Yes

Thai / ไทย

Sompit

Watkins

CPN8QP68X

Yes
Yes
Yes

Chinese / 中文

Yucui

Bai

CPN3GY59L

No
Yes
No

Chinese / 中文

Lingying

Yan

CPN4FF41P

Yes
No
Yes

LGBTIQA+ trained may refer to knowledge gained through formal professional development activities or through lived experience as an ally or community member.

Xếp hạng Chứng chỉ NAATI (từ cao nhất đến thấp nhất)

Phiên dịch viên

Phiên dịch viên Nâng cao được chứng nhận

Phiên dịch viên được chứng nhận

Phiên dịch viên Hành nghề được công nhận

Thông dịch viên

 

Thông dịch viên Chuyên môn được chứng nhận/Thông dịch viên Hội thảo được chứng nhận

Thông dịch viên được chứng nhận

Thông dịch viên Bán chuyên nghiệp được chứng nhận

Tham gia với chúng tôi

Chúng tôi luôn tìm kiếm thêm phiên dịch và thông dịch viên, những người cam kết sử dụng ngôn ngữ và thực hành dịch mang tính hòa nhập. Nếu bạn có kinh nghiệm của bản thân mình, hoặc đã được đào tạo về thuật ngữ LGBTIQA+/tự nghiên cứu, bạn có thể đăng ký để được liệt kê tại đây. Chỉ phiên dịch viên hoặc thông dịch viên với cách làm việc cởi mở và hòa nhập có thể đăng ký. Vui lòng đăng ký bằng tiếng Anh.

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Search - Find a Translator

Muốn đăng ký tại đây?
Liên lạc với chúng tôi bằng tiếng Anh

Cảm ơn bạn đã đăng ký!

Nếu chúng tôi nhận được mọi thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ thêm bạn vào danh sách. Nếu không, chúng tôi sẽ liên lạc bạn.

bottom of page