top of page
LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia

Chào mừng bạn đến với trang web Thuật ngữ LGBTIQA+ Đa ngôn ngữ

Một mái nhà an toàn, ủng hộ và tiếp sức cho cộng đồng LGBTIQA+ đa văn hóa.

Thuật ngữ đơn ngữ, song ngữ và đa ngôn ngữ nhằm thể hiện một cách chân thực bản sắc của các thành viên cộng đồng LGBTIQA+ bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể), tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt.

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia

Chúng tôi tin vào

Một thế giới nơi tất cả mọi người được tự do thể hiện bản dạng giới và xu hướng tính dục của mình mà không bị lạc lối trong mớ bồng bông của ngôn ngữ.

Nguồn Thông tin

Trang web này dành riêng cho việc tìm kiếm các từ mà các cá nhân dùng để mô tả bản thân khi họ xác định mình là Đồng tính nữ, Đồng tính, Song tính, Chuyển giới, Liên giới tính, Đa dạng tính dục, Giới tính chưa xác định, Vô tính hoặc Đa dạng Giới tính.

Điều mới lạ về dự án của chúng tôi là có rất ít tài nguyên song ngữ có sẵn để giúp nói rõ xu hướng tính dục và bản dạng giới. Thậm chí còn có ít tài nguyên đa ngôn ngữ hơn. Bảng thuật ngữ song ngữ và đa ngôn ngữ của chúng tôi đã được tạo ra với lòng thương yêu của các phiên dịch viên được NAATI chứng nhận, những người hiểu và đánh giá cao sự đa dạng tuyệt vời tồn tại trong thế giới của chúng ta.

Bắt đầu đọc bằng cặp ngôn ngữ của bạn và khám phá từ điển thuật ngữ ngay hôm nay.

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia

Công việc của Chúng tôi

Từ tiếng Anh đến tiếng Ả Rập hoặc tiếng Việt, chúng ta đều đang tìm kiếm những từ ngữ để thể hiện bản sắc một cách chân thực trong bất kỳ ngôn ngữ nào.

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia
bottom of page