top of page

Tìm ngôn ngữ của bạn

Trên trang này, bạn có thể xem lướt qua toàn bộ bảng thuật ngữ của chúng tôi hoặc lọc kết quả bằng một từ cụ thể. Vẫn chưa rõ ý nghĩa? Nhấp vào kết quả tìm kiếm để biết định nghĩa và biết thêm thông tin về cách sử dụng.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp thuật ngữ tôn trọng, toàn diện như được sử dụng bởi chính các thành viên cộng đồng LGBTIQA+. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát những gì người khác nói và đôi khi bạn có thể nghe hoặc đọc một thuật ngữ đã lỗi thời, xúc phạm hoặc gây tranh cãi. Chúng tôi đã bao gồm các thuật ngữ như vậy ở đây vì mục đích thông tin, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn không vô tình sử dụng chúng. Hãy để ý dấu hiệu cảnh báo và kiểm tra các phiên bản dành riêng cho mỗi ngôn ngữ LOTE để biết thêm thông tin.

⚠ Cảnh báo: Từ này được xem là lỗi thời, gây xúc phạm hay tranh cãi trong tiếng Anh (và có thể trong tiếng Việt cũng vậy). Sử dụng từ này có thể gây tổn thương.

Đối với phiên dịch viên và thông dịch viên: Chúng tôi hiểu rằng bạn có thể gặp những khách hàng sử dụng những thuật ngữ như vậy. Chúng tôi không chuẩn nhận loại ngôn ngữ này khi bạn là tác giả của chính từ ngữ của mình, nhưng bạn không chịu trách nhiệm về những gì khách hàng của mình nói. Hãy đảm bảo rằng bạn biết liệu một thuật ngữ có xúc phạm hay mang tính bao gồm hay không trước khi dịch thuật ngữ đó qua ngôn ngữ kia của bạn.

Sắp tới sẽ có các ngôn ngữ khác…
LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Information

Tìm kiếm trong Bảng Thuật ngữ của chúng tôi

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Search
Cảnh báo ngôn ngữ
Kết quả tìm kiếm

[# Results found]

Cảnh báo ngôn ngữ
Term
[Language 1RTL]
Thuật ngữ
[Language 2RTL]

[language1TextRTL]

[language1TextLTR]

[language2TextRTL]

[language2TextLTR]

[language1TextRTL]

[language1TextLTR]

[language2TextRTL]

[language2TextLTR]

[language1TextRTL]

[language1TextLTR]

[language2TextRTL]

[language2TextLTR]

Thích ứng với thời đại

Bạn không thể nói như vậy!

Một số thuật ngữ cũ kỹ và xúc phạm đã được thay thế bởi ngôn ngữ mang tính toàn diện hơn.

Hãy cập nhật tại đây.

LGBTIQA+ Multilingual Terminology Australia Search

Tôi nên nói thế nào?

bottom of page