top of page

1.

Đầu tiên, chúng tôi nhận thấy rằng một số thành viên cộng đồng LGBTIQA+ từ các nguồn gốc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ (CALD) gặp khó khăn khi thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ của họ trong văn hóa của chính họ.

 

Những khó khăn này phát sinh không chỉ bởi vì có thể tạo ác cảm khi nói về các vấn đề định dạng giới trong bối cảnh văn hóa của họ, mà còn vì sự thiếu hụt về kho từ vựng được phát triển đầy đủ, có khả năng vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Việc thiếu khả năng thể hiện bản thân có thể có tác động nghiêm trọng tới cảm giác thân thuộc và kết nối xã hội của một cá nhân.

2.

Thứ hai là chúng tôi thấy rằng những người hành nghề phiên dịch và thông dịch thiếu một kho từ vựng LGBTIQA+ vững chắc cho cặp ngôn ngữ để họ có thể tham khảo khi bắt gặp các chủ đề liên quan trong quá trình làm việc.

Vì vậy, chúng tôi đặt mục tiêu thay đổi tất cả những điều đó. Chúng tôi bắt đầu bằng cách tập hợp các thành viên cộng đồng LGBTIQA+ từ nhiều nguồn gốc CALD khác nhau để thảo luận về thuật ngữ trong một môi trường an toàn và hỗ trợ qua các buổi họp do các chuyên gia về chủ đề này dẫn dắt. Những người tham gia đến từ Thành phố Melbourne và vùng mở rộng, với mục tiêu là tìm ra cách tốt nhất để tự họ truyền đạt các thuật ngữ và câu nói khó bằng các ngôn ngữ của thành viên cộng đồng.

 

Và rồi, sau những nghiên cứu và tham khảo ý kiến kỹ lưỡng, chúng tôi đã biên soạn một danh sách đầy đủ các thuật ngữ LGBTIQA+ bằng tiếng Anh. Dựa trên những hiểu biết sâu sắc của các thành viên cộng đồng và ý kiến về LOTE (ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh) của họ, các nhà ngôn ngữ học tham gia vào dự án này đã làm việc để biến phần tổng hợp tiếng Anh gốc thành bảng thuật ngữ đa ngôn ngữ LGBTIQA+ hiện được lưu trữ trên trang web này.

Chúng tôi hy vọng rằng những nguồn thuật ngữ này sẽ cho phép tiếng nói của các thành viên cộng đồng LGBTIQA+ được lắng nghe bằng bất cứ ngôn ngữ nào, và định dạng giới của họ được thể hiện một cách chính xác. Chúng tôi cũng dự tính rằng những nguồn từ vựng này sẽ hỗ trợ các chuyên gia phiên dịch và thông dịch tìm từ dễ dàng hơn và mở rộng hiểu biết của họ về thế giới đa diện của chúng ta.

Dự án này được quản lý bởi:

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

Đại học RMIT

Phối hợp với:

AGMC

Hội đồng Đa văn hóa GLBTIQ của Úc

RMIT Pride:

pride logo_edited.png

In collaboration with:

Chúng tôi là ai & Công việc của Chúng tôi

Kho lưu trữ này là kết quả của một dự án nghiên cứu của RMIT được tài trợ bởi Hội đồng Thành phố Melbourne.

Chúng tôi bắt đầu hành trình này với hai lý do.
Rainbow Terminology - LGBTIQA+

Cơ sở Lý luận

Khả năng thể hiện bản thân không rào cản là nền tảng cho sức khỏe tâm thần và hạnh phúc của một cá nhân. Điều này bao gồm khả năng thể hiện bản dạng giới và xu hướng tính dục của bạn bằng tiếng Anh hoặc LOTE (ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh).

Ngôn ngữ mang tính toàn diện và tôn trọng phải được ưu tiên sử dụng bởi các chuyên gia phiên dịch và thông dịch khi hỗ trợ giao tiếp liên ngôn ngữ về định dạng giới của một cá nhân hoặc các chủ đề liên quan.

Mục tiêu

Chúng tôi mong muốn phát triển các nguồn thuật ngữ LGBTIQA+ đa ngôn ngữ mà thành viên của các cộng đồng sắc tộc có thể sử dụng để dễ dàng thể hiện bản thân và khích lệ sự tôn trọng và tính toàn diện.

Chúng tôi ủng hộ việc các phiên dịch viên và thông dịch viên làm việc với những người từ các cộng đồng LGBTIQA+ đa dạng về mặt văn hóa và ngôn ngữ (CALD) sử dụng ngôn ngữ mang tính tôn trọng và toàn diện.

RMIT-Buildings-Oct-2022-009.jpg

Giá trị

Toàn diện

Tôn trọng

Chuyên nghiệp

Cởi mở

Ý nghĩa

Giới thiệu Đội ngũ

Dr Miranda  Lai

Tiến sĩ Miranda

Lai

(cô/bà/chị cô ấy/bà ấy/chị ấy)

Nghiên cứu viên Chính và Giảng viên Cao cấp

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

Đại học RMIT

Dr Erika  Gonzalez Garcia

Tiến sĩ Erika

Gonzalez Garcia

(cô/bà/chị cô ấy/bà ấy/chị ấy)

Đồng nghiên cứu viên và Phó Giáo sư

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

Đại học RMIT

Budi.png

Mx Budi

Sudarto

(họ)

Đồng nghiên cứu viên và Huấn luyện viên Đa dạng Tính dục & Giới

AGMC

Hội đồng Đa văn hóa GLBTIQ của Úc

Ms Jacqueline Skewes

Ms Jacqueline

Skewes

(cô/bà/chị cô ấy/bà ấy/chị ấy)

Đồng nghiên cứu viên và Phiên dịch viên được Chứng nhận

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

Đại học RMIT

Cảm ơn những người đã đóng góp cho chúng tôi

Rất nhiều người tuyệt vời đã góp phần làm nên bảng thuật ngữ này. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn các nhà ngôn ngữ học đã tham gia: Anna Kim-Lee, Candela Malizia, Elvira Quintana Rivas, Epperly Zhang, Hailey Park, Henry Lam, Jemma Ives, Liliana Evans, Nancy Sethasridumrong, Nisreen Awad, Peter Pei, Ryan Tran, Sam Berner, Sarina Phan, Sompit Watkins, và Thư Bùi.

bottom of page