top of page

1.

ประการ​แรก​ เรา​พบ​ว่า​สมาชิก​ชุมชน​ LGBTIQA+​ ที่​มี​ภูมิหลัง​หลากหลาย​ทาง​วัฒนธรรม​และ​ภาษา​ (CALD) ประสบ​ความ​ยากลำบาก​ใน​การ​แสดงออก​เกี่ยวกับ​ตนเอง​ด้วย​ภาษา​ของ​ตนเอง​ภายใน​วัฒนธรรม​ของ​ตนเอง

ปัญหา​เหล่านี้​ไม่ได้​เกิด​ขึ้น​เพียง​เพราะ​อาจ​มี​ความเกลียดชัง​ใน​การ​ถก​ประเด็น​เกี่ยวกับ​อัตลักษณ์​ใน​บริบท​ทาง​วัฒนธรรม​ของ​ตน​เท่านั้น​ แต่​ยัง​เป็น​เพราะ​ขาด​คลังศัพท์​ที่​พัฒนา​อย่าง​สมบูรณ์​ซึ่ง​สามารถ​ก้าว​ข้าม​พรมแดน​ทาง​ภาษา​ทั้งหมด​อีก​ด้วย​ การ​ไม่​สามารถ​แสดงออก​อาจ​ส่งผลกระทบ​ร้ายแรง​ต่อ​ความรู้สึก​เป็น​ส่วนหนึ่ง​และ​การ​มี​ส่วนร่วม​ทาง​สังคม​ของ​บุคคล​ได้

2.

ประการ​ที่​สอง​ เรา​พบ​ว่า​นักแปล​และ​ล่าม​ขาด​คำศัพท์​ LGBTIQA+​ ที่​พัฒนา​อย่าง​สมบูรณ์​ใน​คู่​ภาษา​ของ​ตน​ที่​จะ​สามารถ​ใช้​ค้นคว้า​ได้​เมื่อ​พบ​กับ​หัวข้อ​ที่​เกี่ยวข้อง​ใน​ขณะ​ทำงาน

ด้วยเหตุนี้​ เรา​จึง​มุ่งมั่น​ที่​จะ​เปลี่ยน​ทุก​อย่าง​ที่​กล่าว​มา​แล้ว​นั้น​ เรา​เริ่มต้น​ด้วย​การ​นำ​สมาชิก​ชุมชน​ LGBTIQA+​ จาก​ภูมิหลัง​ที่​หลากหลาย​ทาง​ภาษา​และ​วัฒนา​ธรรม​มา​ร่วม​กัน​ปรึกษา​หารือ​เรื่อง​คำศัพท์​ใน​บรรยากาศ​ที่​ปลอดภัย​และ​เกื้อกูล​โดย​มี​ผู้เชี่ยวชาญ​เฉพาะ​ด้าน​เป็น​กระบวน​กร​ ผู้​เข้า​ร่วม​มา​จาก​ทั้ง​ภายใน​เมลเบิร์น​และ​ที่​อื่นๆ​ โดย​ต่าง​มี​เป้าหมาย​ที่​จะ​หา​วิธี​ที่​ดี​ที่สุด​ใน​การ​ถ่ายทอด​คำศัพท์​และ​สำนวน​ที่​ท้าทาย​ใน​ภาษา​ของ​สมาชิก​ชุมชน​เอง​ จากนั้น​ หลังจาก​การศึกษา​ค้นคว้า​และ​การ​ปรึกษา​หารือ​อย่าง​ละเอียด​ เรา​ได้​รวบรวม​รายการ​คำศัพท์​ LGBTIQA+​ เป็น​ภาษา​อังกฤษ​ และ​ด้วย​ข้อมูล​เชิง​ลึก​จาก​สมาชิก​ชุมชน​และ​ความ​เชี่ยวชาญ​ด้าน​ภาษา​และ​วัฒนธรรม​ของ​ตน​ นักภาษาศาสตร์​ที่​ร่วม​ใน​โครงการ​นี้​ก็ได้​ลงมือ​เปลี่ยน​ต้นฉบับ​คลัง​คำศัพท์​ภาษา​อังกฤษ​ให้​เป็น​อภิธานศัพท์​พหุ​ภาษา​ LGBTIQA+​ ซึ่ง​ปรากฏ​อยู่​บน​เว็บไซต์​นี้​ใน​ปัจจุบัน

เรา​หวัง​ว่า​แหล่งข้อมูล​คำศัพท์​นี้​จะ​ช่วย​ให้​เสียง​ของ​สมาชิก​ชุมชน​ LGBTIQA+​ ได้ยิน​ได้​ใน​ทุก​ภาษา​ โดยที่​อัตลักษณ์​ของ​พวกเขา​จะ​ได้รับ​การ​นำเสนอ​อย่าง​ถูกต้อง​ นอกจากนี้​ เรา​ยัง​คาดหวัง​ว่า​แหล่งข้อมูล​ทาง​ภาษา​นี้​จะ​ช่วย​ให้​นัก​วิชาชีพ​ด้าน​การ​แปล​และ​ล่าม​สามารถ​ค้นหา​คำศัพท์​ได้​ง่าย​ขึ้น​และ​เพิ่มพูน​ความเข้าใจ​ใน​โลก​ที่​หลากหลาย​ของ​เรา​อีก​ด้วย

โครงการนี้บริหารโดย

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

มหาวิทยาลัย RMIT

โดยความร่วมมือกับ

AGMC

สภาพ​หุ​วัฒนธรรม​ GLBTIQ​ แห่ง​ออสเตรเลีย

RMIT Pride:

pride logo_edited.png

In collaboration with:

มารู้จักกับเราและสิ่งที่เราทำ

คลังคำนี้เป็นผลจากงานวิจัยของ RMIT ที่นครเมลเบิร์นภูมิใจสนับสนุน

เราเริ่มการเดินทางนี้ด้วยเหตุผลสองประการ
Rainbow Terminology - LGBTIQA+

หลักการและเหตุผล

ความสามารถ​ใน​การ​แสดงออก​โดย​ไม่​ถูก​จำกัด​เป็น​พื้นฐาน​สำหรับ​สุขภาพจิต​ที่​ดี​และ​ความ​อยู่ดีมีสุข​ของ​บุคคล​ ซึ่ง​รวมไปถึง​ความสามารถ​ใน​แสดงออก​เรื่อง​อัตลักษณ์​ทาง​เพศ​และ​เพศวิถี​ของ​ตน​เป็น​ภาษา​อังกฤษ​หรือ​ภาษา​อื่นๆ

นัก​วิชาชีพ​ด้าน​การ​แปล​และ​ล่าม​จะ​ต้อง​ใช้​ภาษา​ที่​เปิด​กว้าง​และ​ให้เกียรติ​เมื่อ​อำนวย​ความสะดวก​ใน​การ​สื่อสาร​ข้าม​ภาษา​เกี่ยวกับ​อัตลักษณ์​ทาง​เพศ​ของ​บุคคล​หรือ​หัวข้อ​ที่​เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

เรา​มี​เป้าหมาย​ที่​จะ​พัฒนา​แหล่งข้อมูล​คำศัพท์​ LGBTIQA+​ พหุ​ภาษา​ซึ่ง​สมาชิก​ของ​ชุมชน​หลากหลาย​ชาติพันธุ์​สามารถ​นำ​ไป​ใช้​เพื่อ​อำนวย​ความสะดวก​ใน​การ​แสดงออก​และ​ส่งเสริม​การ​ให้เกียรติ​และ​การ​เปิด​กว้าง​ได้

เรา​สนับสนุน​การ​ใช้​ภาษา​ที่​ให้เกียรติ​และ​เปิด​กว้าง​โดย​นักแปล​และ​ล่าม​ที่​ทำงาน​ร่วม​กับ​ผู้คน​จาก​ชุมชน​ LGBTIQA+​ ที่​มี​ความ​หลากหลาย​ทาง​วัฒนธรรม​และ​ภาษา

RMIT-Buildings-Oct-2022-009.jpg

ค่านิยม

เปิดกว้าง

ให้เกียรติ

เป็นมืออาชีพ

สื่อสารได้ดี

มีความหมาย

พบกับทีมงาน

Dr Miranda  Lai

ดร. Miranda

Lai

(she/her)

หัวหน้านักวิจัยและอาจารย์อาวุโส

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

มหาวิทยาลัย RMIT

Dr Erika  Gonzalez Garcia

ดร. Erika

Gonzalez Garcia

(she/her)

นักวิจัยร่วมและรองศาสตราจารย์

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

มหาวิทยาลัย RMIT

Budi.png

Budi

Sudarto

(they/them)

นักวิจัย​ร่วม​และ​ผู้​อบรม​ด้าน​ความ​หลากหลาย​ทาง​เพศ​และ​เพศ​สภาพ

AGMC

สภาพ​หุ​วัฒนธรรม​ GLBTIQ​ แห่ง​ออสเตรเลีย

Ms Jacqueline Skewes

Jacqueline

Skewes

(she/her)

นักวิจัยร่วมและนักแปลรับรอง

RMIT_LOGO_RGB_SCREEN_Full_colour_positive.jpg

มหาวิทยาลัย RMIT

ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมของเรา

ผู้​มี​น้ำใจ​มากมาย​มี​ส่วนร่วม​ทำให้​อภิธานศัพท์​นี้​เป็น​ความจริง​ขึ้น​มา​ เรา​ขอ​ขอบคุณ​นักภาษาศาสตร์​ที่​มี​ส่วนร่วม​ใน​โครงการ​นี้​เป็น​การ​พิเศษ​ ได้แก่ Anna Kim-Lee, Candela Malizia, Elvira Quintana Rivas, Epperly Zhang, Hailey Park, Henry Lam, Jemma Ives, Liliana Evans, Nancy Sethasridumrong, Nisreen Awad, Peter Pei, Ryan Tran, Sam Berner, Sarina Phan, Sompit Watkins and Thu Bui.

 

bottom of page